Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatieweb
HomeContact
 
 
Terug Print
Kijken & Surfen

Allochtone intermediairs

Anno 2004 zijn er bijna vijftienhonderd intermediairs, overwegend allochtone vrouwen. Zij bemiddelen tussen instellingen en - veelal - allochtone doelgroepen. Het boek ‘Pendelaars tussen vraag en aanbod’ geeft een beeld van de dagelijkse praktijk en toont aan hoe belangrijk de functie is.


Intermediairs zijn werkzaam bij peuterspeelzalen, scholen, gezondheidscentra of dienstencentra. Ze werken daar - betaald - als Voorlichter eigen taal en cultuur, buurtmoeder of zorgconsulent. Vaak volgen ze ook een functiegerichte opleiding. Aan de hand van interviews beschrijft auteur E. van Thiel zes sectoren waarin de vrouwen en mannen werkzaam zijn.

Neem Fatima
De Marokkaanse Fatima Fatnassi is contactfunctionaris van de afdeling jeugdhulpverlening van St. Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam. Ze vertelt: ”Ik help mensen bijvoorbeeld met problemen die verband houden met hun uitkering. Soms bemiddel ik tussen kinderen die van huis weggelopen zijn en hun ouders. Als zo’n meisje dan weer thuis is, ben ik erg blij. Grote problemen op emotioneel gebied verwijs ik door naar het maatschappelijk werk.”

Zwakke positie

Naast de intermediairs zelf komen ook gebruikers, leidinggevenden en beleidsmakers aan het woord. Daarbij is er aandacht voor de zwakke arbeidsmarktpositie van intermediairs en voor de positionering, professionalisering en toekomst van de functie. In een nabeschouwing benadrukt Pels het belang van de functie voor het bereiken van doelen in het zorg-, onderwijs-, welzijns-, en integratiebeleid.

Bestellen
‘Pendelaars tussen vraag en aanbod’ (ISBN 90-5714-141-8, € 15,-) en het aanvullende ‘Feiten over intermediairs: overzicht van (para)professionals in zorg, onderwijs, welzijn, werk en wonen’ (gratis) zijn verkrijgbaar bij FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling, Postbus 201, 3500 AE Utrecht, telefoon: (030) 297 43 21.


 
   
 
Alle publicaties
Korte berichten
Zorgrechten in de EU
Opvoeden zonder vooroordelen
Ervaringen van vrouwen in de WAO
Man, daar schrik je van
Verbinden in multiculturele samenleving
Goed zorgen voor mantelzorgers
Meer zorgende mannen gewenst
Taken combineren op kleine schaal
Vierde rapportage VN-Vrouwenverdrag
Schaduwrapportage Beijing +10
Lesbrief over samenwonen
   
Edities:
Thema's:
Integratie
Beeldvorming
Levensloop
Macht en besluitvorming
Rechten en veiligheid

Columns
Kijken & Surfen

Over Opgelijkevoet.nl

 
© 2003 Opgelijkevoet.nl - Achtergronden en praktijk van het emancipatiebeleid. Disclaimer. Colofon.
naar boven