Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatieweb
HomeContact
 
 
Terug Print
Kijken & Surfen

De Marokkaanse familiewet

In Nederland en België wonen ruim driehonderdduizend Marokkanen. Zij behouden, ook na het aannemen van de Nederlandse of Belgische nationaliteit, hun Marokkaanse nationaliteit. Volgens het Internationale privaatrecht is daarom in Nederland en België ook het Marokkaans familie- en erfrecht op hen van toepassing.

Dit zegt de wet
Deze Marokkaanse familiewet, de ‘Mudawwana’, heeft onlangs ingrijpende wijzigingen ondergaan. De wijzigingen behelzen een volledige herschrijving en herschikking van de oude wetstekst. Het meest in het oog springen de nieuwe regelingen die zijn getroffen ten gunste van vrouwen, zoals de afschaffing van de verplichte huwelijksvoogd en het recht om zelfstandig een echtscheiding te kunnen aanvragen op grond van duurzame ontwrichting.

Uiterst praktisch
Voor allen die vallen onder of anderszins in aanraking komen met het Marokkaans familie- en erfrecht is een geannoteerde Nederlandse vertaling van de ‘Mudawwana’ onmisbaar. Deze derde herziene druk werd uit het Arabisch vertaald door mr. drs. M.S. Berger. Het is een verantwoorde vertaling die niet alleen uiterst praktisch en nuttig is voor de rechterlijke macht, advocaten, notarissen en andere juristen, maar ook voor maatschappelijke dienst- en hulpverlenende instanties, overheidsinstellingen en natuurlijk voor de betrokkenen zelf.

Meer weten?
‘Mudawwana’; derde herziene editie 2004 is te bestellen bij Juridische Uitgeverij Ars Aequi, telefoon: (024) 322 4441, e-mail: admin@arsaequi.nl; ISBN 90-6916-516-3, artikelnummer 35, prijs € 25,-.


 
   
 
Alle publicaties
Korte berichten
Meer geld voor Rotterdamse jongens?
Handboek diversiteit voor managers
Advies over achterlaten van vrouw en kids
Jaarverslag E-Quality
Projectenbundel Dagindeling
Vrouwen in sportbesturen
Handleiding voor emancipatie-effectrapportage
Darwin voor dames
   
Edities:
Thema's:
Integratie
Beeldvorming
Levensloop
Macht en besluitvorming
Rechten en veiligheid

Columns
Kijken & Surfen

Over Opgelijkevoet.nl

 
© 2003 Opgelijkevoet.nl - Achtergronden en praktijk van het emancipatiebeleid. Disclaimer. Colofon.
naar boven