Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatieweb
HomeContact
 
Terug
Kijken & Surfen

Allochtone vaders
Hoe denken Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland over vaderschap? En hoe vervullen ze die rol? Het onderzoek ‘Diversiteit in vaderschap’ biedt inzicht.

Wie bestuurt Nederland?
Nederland wordt door witte mannen bestuurd. Een brochure moet helpen om vrouwen, allochtonen en jongeren te werven.

Importhuwelijk onder de loep
Waarom trouwen Marokkaanse en Turkse jongeren met een partner uit het land van hun ouders?

Nieuwe koers IIAV
Het jaarverslag 2004 van het IIAV laat een nieuwe koers zien.

25 jaar vrouwengeschiedenis
Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis viert zijn vijfentwintigste verjaardag. Wat heeft een kwart eeuw vrouwengeschiedenis opgeleverd? Het nieuwe Jaarboek houdt een spiegel voor.

Wat deed de Commisse Gelijke Behandeling in 2004?
Discriminatie op grond van geslacht komt nog steeds vaak voor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling.

Meer geld voor Rotterdamse jongens?
Komt er binnen het Rotterdamse jeugdbeleid meer geld ten goede aan jongens dan aan meisjes? Een genderanalyse en budgetonderzoek geven het antwoord.

Handboek diversiteit voor managers
Op zoek naar een praktisch handboek voor managers die werk willen maken van de balans tussen vrouwen en mannen?

Advies over achterlaten van vrouw en kids
Hoe kunnen we voorkomen dat vrouwen en kinderen in de zomervakantie tegen hun wil in het land van herkomst worden achtergelaten?

Jaarverslag E-Quality
Nieuwsgierig naar de resultaten en werkwijze van E-Quality in 2004? Lees het jaarverslag.

Projectenbundel Dagindeling
De ‘Projectenbundel Dagindeling' staat boordevol voorbeelden van initiatieven om arbeid en zorg beter te kunnen combineren.

Vrouwen in sportbesturen
Vraag voor sportverenigingen: hoe divers in het bestuur samengesteld?

Handleiding voor emancipatie-effectrapportage
Helemaal herzien: de handleiding emancipatie-effectrapportage. Een must voor beleidsmakers bij de overheid!

Darwin voor dames
Tussen het feminisme en de biologische wetenschappen heeft het nooit echt geboterd. Hoewel...

Zorgrechten in de EU
Hoe en waarom verscheen het begrip Europees sociaal burgerschap in de Europese debatten tussen 1985 en 1997? Een proefschrift geeft antwoord.

Opvoeden zonder vooroordelen
Discrimineren jonge kinderen? Een boek over opvoeden.

Ervaringen van vrouwen in de WAO
Wat belemmert eigenlijk een goede reïntegratie? Daarover is een brochure gemaakt.

Man, daar schrik je van
Van de 256 bestuurlijke posten aan de Nederlandse universiteiten zijn er maar 15 bezet door vrouwen. Twee posters brengen het in beeld.

Verbinden in multiculturele samenleving
Laten we mulicultureel competent samenleven, is de oproep van Lucy Kortram.

Goed zorgen voor mantelzorgers
Een half miljoen werkende mantelzorgers combineert betaalde arbeid met zorg. Wie zorgt er voor de mantelzorgers?

Meer zorgende mannen gewenst
Goed nieuws: de definitieve versie van de Barrièremeter voor Vrouwen is online.

Taken combineren op kleine schaal
Op het platteland is een kloof tussen de voorzieningen die bewoners willen en de voorzieningen die er zijn. En nu?

Vierde rapportage VN-Vrouwenverdrag
De Nederlandse regering heeft haar vierde voortgangsrapportage van het VN-Vrouwenverdrag aan het CEDAW-Comité gestuurd. Wat staat erin?

Schaduwrapportage Beijing +10
Zijn de verwachtingen van Beijing uitgekomen? Lees het rapport van ruim veertig NGO’s.

Lesbrief over samenwonen
Met welke (financiële) dilemma’s krijgen samenwonende jongeren te maken? Een lesbrief helpt.

Tips voor topvrouwen
Hoe kunnen vrouwen succesvol zijn op het werk? Lees dit boek vol tips voor vrouwen die carrière willen maken.

Stop geweld tegen vrouwen
Het rapport ‘Lives Blown Apart’ van Amnesty International laat zien wat vrouwen moeten ondergaan tijdens gewapende conflicten. Maar ook welke acties ze ondernemen.

Tien jaar Commissie Gelijke Behandeling
De Commissie Gelijke Behandeling bestaat tien jaar. Is er iets te vieren?

Laagopgeleide vrouwen
Het is bewezen: laagopgeleide vrouwen hebben minder kans op betaald werk.

Nieuwe film opent wereld
Hoe kunnen vrouwen wereldwijd gebruik maken van internet?

Loyaliteit aan meerdere vaderlanden
Hoe kijken nieuwkomers aan tegen Nederland? Twaalf mensen vertellen hun verhaal.

De Marokkaanse familiewet
Op Nederlandse Marokkanen is het Marokkaans familie- en erfrecht van toepassing. Wat betekent dat?

Allochtone intermediairs
Het boek ‘Pendelaars tussen vraag en aanbod’ geeft een beeld van de dagelijkse praktijk van allochtone intermediairs. En dat zijn vooral allochtone vrouwen.

Overheidsgeld eerlijk verdeeld?
Budgetteren vanuit man/vrouwperspectief gebeurt steeds vaker. In het verslag ‘Budgettering vanuit een man/vrouwperspectief' leest u er meer over.

Prijs studie prostitutie Cuba
Officieel bestaat prostitutie in Cuba niet, maar buitenlandse mannen vinden hier met gemak een ‘liefje’. Een prijzenswaardig onderzoek naar dollarprostitutie.

Genderdiscriminatie verboden
De Nederlandse overheid is verplicht om stereotype beeldvorming van vrouwen en mannen te bestrijden. Tot deze conclusie komt R. Holtmaat in het rapport ‘Naar ander recht en beleid’.

Slachtoffers vrouwenhandel terug?
Hoe denken slachtoffers van vrouwenhandel over terugkeer naar het land van herkomst? Twaalf vrouwen komen daarover aan het woord in het boek ‘Een weg terug?’.

Emancipatie voltooid?
Meer weten over het emancipatiebeleid in Vlaanderen, Groot-Brittannië en Nederland? Dan is deze analyse iets voor u!

Commissie Gelijke Behandeling
Wat De Commissie Gelijke Behandeling in 2003 heeft gedaan? Lees ‘Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003' en bepaal het zelf.

Gids VN-Vrouwenverdrag
Het Clara Wichmann Instituut heeft een gids gemaakt over het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag. Wat dat inhoudt?

Vrouwen & platteland
Er moet meer aandacht komen voor het woon-, werk- en leefklimaat van het platteland. Aldus één van de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Leefbaarheid in reconstructiebeleid: een vrouwenzaak?’.

Geloof en seks
Hoe bespreek je vrouwenbesnijdenis in een groep Afrikaanse meisjes? Wat zegt de koran écht over homoseksualiteit? Het boekje ‘Zwijgen is zonde' geeft antwoorden.

Asielzoekers: overleven op de m²
De situatie van vrouwen in asielzoekerscentra is zorgwekkend. Dat constateren de auteurs van ‘Overleven op de M2’, een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van vrouwelijke asielzoekers.

Slavinnenhandel?
Bestaat slavinnenhandel in Nederland? Of gaat het om een mediahype? Lees ‘Tussen mythe en misdaad: jonge vluchtelingen in de prostitutie?’

Terugkeer van grote verhalen
Hoogleraar R. Braidotti schreef het essay ‘De terugkeer van grote verhalen’. Hierin snijdt ze een aantal belangrijke kwesties aan die in het huidige debat over Europa nauwelijks aan de orde komen.

Werkt verlof?
Bijna de helft van de mannelijke werknemers neemt bij een bevalling kraamverlof op. Maar gebruiken ze ook andere vormen van verlof? Veel minder, zo blijkt uit het SCP-onderzoek ‘Werkt verlof?’

Deur open naar top
De publicatie ‘Sleutels tot succes’ geeft organisaties concrete adviezen bij alle stappen in het proces van werving en selectie voor hogere functies.

Beleid vrouwelijke inburgeraars
E-Quality heeft een inventarisatie gemaakt van gegevens over vrouwelijke inburgeraars. Handig voor politici en beleidsmakers.

Aandacht voor AMA-moeders
Hebben AMA-moeders toekomstdromen? Natuurlijk! Een fototentoonstelling en boek laten ze zien.

Films over huiselijk geweld
Je komt naar Nederland om te trouwen. Maar het huwelijk loopt anders dan verwacht... Twee indringende docudrama's over huiselijk geweld, met Marokkaanse en Turkse acteurs.

100 jaar vrouwenopvang Rotterdam
Rotterdam staat aan de wieg van de vrouwenopvang in Nederland. Dat blijkt uit het jubileumboek over een eeuw vrouwenopvang in de Maasstad.

Levensloop & arbeidsmarkt
Onze levensloop heeft wel degelijk invloed op de kansen en keuzes op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de recent verschenen congresbundel over dit onderwerp.

Kiezen voor ouderschap
Waarom stellen mensen hun eerste zwangerschap steeds langer uit? Het ministerie van SZW deed er onderzoek naar.

Ambassadeursnetwerk in actie
Wat zijn de ervaringen en strategieën van mensen aan de top? Interviews met vrouwelijke leiders uit het ambassadeursnetwerk.

Arbeidsters in beeld
De eerste beelden van vrouwen op de werkvloer? Kunsthistorica Marga Altena analyseerde foto’en films van fabrieksarbeidsters tussen 1890 en 1919.

Meisjesbesnijdenis voorkomen
Het ministerie van SZW liet onderzoek doen naar preventieve maatregelen om besnijdenis te voorkomen.

Oudere migranten op digitaal trapveld
Voor beleidsmedewerkers, cursusleiders, welzijnswerkers en vrijwilligers van pc-leercentra is nu een praktische handleiding samengesteld om migranten boven de vijftig jaar wegwijs te maken.

Handige Gids VN-Vrouwenverdrag
Hoe kunnen belangenorganisaties in Nederland het VN-Vrouwenverdrag gebruiken? Dat staat te lezen in een praktische gids van het Clara Wichmann Instituut.

Meer aandacht vrouwelijke migranten
Om de positie van vrouwen in het migratiebeleid meer onder de aandacht te brengen en rekening te houden met gender-aspecten, publiceert E-Quality het boek ‘Vrouwen in het migratiebeleid’.

Vrouwen in ICT: Nederland loopt ver achter
Nederland loopt wat betreft het aandeel van vrouwen in ICT-beroepen en opleidingen ver achter bij het buitenland. Waar ligt dat aan en wat is er aan te doen?

Voorlichting over anticonceptie aan allochtonen
De nieuwe site www.anticonceptieallochtonen.nl is bedoeld voor hulpverleners en voorlichters die informatie geven aan allochtone vrouwen over geboorteregeling.

Marokkaanse meisjes minder succesvol
In ‘Een ander succes. De keuzes van Marokkaanse meisjes’ komen meisjes en jonge vrouwen van Marokkaanse herkomst aan het woord over hun dromen en ambities.

Mixed: voor een betere M/V balans op het werk
Het ESF-Equalproject ‘Mixed’ biedt praktische instrumenten waarmee bedrijven en organisaties de doorstroming van vrouwen kunnen stimuleren. De bijbehorende digitale nieuwsbrief bevat actualiteiten en achtergronden van Mixed. Ook wordt informatie gegeven over loopbaankansen van vrouwen in het algemeen.

Demografen houden vinger aan de pols
‘Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2003’ geeft een overzicht van de meest recente demografische ontwikkelingen en van een aantal verwachtingen voor de toekomst.

Vrouwen in besluitvorming en bestuur
Het BZK opleidingstraject ‘de Kweekvijver’ heeft een groep gemotiveerde allochtone vrouwen bereikt die voorheen nog niet bij de politiek betrokken was.

Kabinetsreactie
Minister De Geus zond, mede namens de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, de reactie van het kabinet op de Tweede nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag naar de Tweede Kamer.

 
     
Edities:
Thema's:
Integratie
Beeldvorming
Levensloop
Macht en besluitvorming
Rechten en veiligheid

Columns
Kijken & Surfen

Over Opgelijkevoet.nl

 
© 2003 Opgelijkevoet.nl - Achtergronden en praktijk van het emancipatiebeleid. Disclaimer. Colofon.
naar boven